Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
• Ordförande – Lena Linde
• Vice-ordförande – Iréne Annerud
• Kassör – Lotta Fredrikson
• Sekreterare – Jan-Helge Henriksen
• Vice-sekreterare – Jakob Krabbe
• Representant för arbetsgrupper – Göran Ahlberg
• Ansvarig marknadsföring – Johan Hesselstrand
• Adjungerad kommunikatör – Ninna Grefbäck
Valberedningen har bestått av
• Linn Carlehed
• Susanne Alshorn
Revisor
• Sten Mattsson
Vid årsmötet i februari 2019 valdes inga nya styrelsemedlemmar. Vi hade 2 medlemsmöten och 7
styrelsemöten under året 2019.

Viktiga händelser under året

Under konstrundan besökte Jakob Krabbe konstnärer och dokumenterade konstnär med alster.
Föreningen har många olika arbetsgrupper. Sammanlagd engagerade sig 32 personer i dessa.
Föreningen hade 62 betalande medlemmar och 3 stödmedlemmar.
Gemensamhetsutställningen var bra och välplanerad och fick många berömmande ord från våra
besökare.
Föreningens ekonomi är god och detta möjliggör satsningar på marknadsföring och
reklammaterial. Vi valde att avstå från att arrangera lotteri.
Vadstena Konstrunda samarbetade med Folkuniversitetet och Region Östergötland.
Arbetetsgrupperna har fungerat bra och arbetet flöt på under god ledning av gruppledarna.
Konstrundan genomförde en givande studieresa till Artipelag och Nationalmuseet i Stockholm.
Konstrundan genomförde en traditionell mingelkväll för medlemmar i samband med öppningen av
konstrundan.
Tack alla som ställt upp!
Konstrundans besökare 2019 var många och nöjda. Det har blivit en tradition för många att
besöka vår konstrunda.
Vid datorn för styrelsen i Vadstena Konstrunda Ideell Förening
Jan-Helge Henriksen, sekreterare
Jakob Krabbe, vice-sekreterare

Verksamheten i siffror

Under året 2019
• hade föreningen 62 betalande medlemmar varav 3 gallerier
• hade föreningen 3 stödmedlemmar
• genomfördes 1 evenemang (konstrundan) och en studieresa
• konstrundan hade ca 4000 besökare

Kontakt

Kontakta oss gärna via vårt formulär

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Vadstena kontsförening