Verksamhetsberättelse

Vadstena Konstrunda ideell förening

Verksamhetsberättelse 2020

Detta Konstrundeår har inte liknat något annat tidigare verksamhetsår. 

Vi började året med att köpa in tjänsten med att skapa en ny hemsida som är GDPR- anpassad. Den blev färdig samma dag som anmälningarna till årets konstrunda öppnades upp. Efter att Corona-pandemin tagit fart i vårt land väntade vi på folkhälsomyndighetens råd in i det sista. Skulle vi våga genomföra vår konstrunda i år?

Vi öppnade hemsidan för anmälningar 1/8-30/8 med noggranna instruktioner om hur vi skulle kunna genomföra den på ett corona-anpassat sätt. Varje utställare skulle ansvara för att så skulle ske och fick beskriva i utförligt i text hur de hade tänkt sig. Styrelsen gick igenom alla svar och godkände efter några påtalande brister allas strategier. Själva gemensamhetsutställningen säkrades med hjälp av frivilliga värdar och invigningstalet höll ordföranden på trappan med publiken ute i friska luften.

De konstnärer som befann sig i riskzon för smitta erbjöds att ställa ut tre alster var i gemensamhetsutställningen, utan att själva behöva vara fysiskt närvarande. Det uppskattades och resulterade i att 7 konstnärer valde den möjligheten. De övriga utställarna betalade samtliga 500 kr/pers detta år och deras enda uppgift var att corona anpassa sin egen utställning. (De senaste åren har man med den summan också fått hjälpa till med förberedelser och haft vaktpass på den gemensamma utställningen. Annars var medlemskostnaden 1000 kr). Även gallerier betalade 500 kr oavsett hur många utställare som var med där. I år var även pressfotografernas klubb med och ställde ut.

Med 2 veckors förberedelser blev det intensivt för styrelsen och resultatet blev en mycket uppskattad Konstrunda för såväl besökare som utställare. Tyvärr var det en kall och blöt helg, men det hindrade inte besökarna som var ca 3500 personer denna helg.

Den traditionella mingelkvällen omvandlades till avslutningsmingel i samband med avlämning och avhämtning när konstrundan stängt. Ett 15 tal utställare stannade kvar för lite samkväm i lokalen för gemensamhetsutställningen, men de flesta valde av olika anledningar att avstå det erbjudandet.

Vår ekonomiska situation har också förändrats radikalt detta år. Vi är nu tvungna att hyra lokal för våra möten och vårt material. Detta till en kostnad av 2200kr/mån.

Stödet från Folkuniversitetet har sänkts från 48 000 kr förra året till 11 200 kr detta år.

Vi har fått bidrag från Vadstena Kommun med 12 000 kr och Region Östergötland 7000 kr.

Vid datorn, ordf. Lena Linde

Vadstena 2020-09-11

Kontakt

Kontakta oss gärna via vårt formulär

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2022 Vadstena kontsförening