Årsmöte
Protokoll Årsmöte 2020–01–26
Deltagare på mötet: Lena Linde, Iréne Annerud, Lotta Fredriksson, Göran Ahlberg, Jan-Helge Henriksen, Johan Hesselstrand, Linn Carlehed, Christine Friman, Ewa Westin, Lennart Lindström, Kicka Thorsson, Annette Skännestig, Sten Mattsson, Ganga Roslind Bladh, Rurik Bladh, Siw Nyström, Kicki Bergengren, Cathrine Hesselstrand, Ann Brehmer P. , Elsmarie Rannemalm, Berit Karlsson, Berit Johansson, Anlouice Silverwitt, Kerstin Grönvall, Gunilla Grindblom, Niklas Storm, Annica Ågren
Mötet öppnas och medlemmarna hälsas välkomna av ordf. Lena Linde
Lena hälsar medlemmar välkomna.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Lena Linde
Sekreterare: Jan-Helge Henriksen
Val av två justerare
Göran Ahlberg
Irene Annerud
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
Årsmötets utlysning i laga ordning, bekräftelse
Mötet bekräftar detta
Ekonomisk redovisning: Kassör Lotta Fredriksson,
Lotta redovisar viktiga siffror.
Föreningen har 154 825:51 på banken.
Revisionsberättelse: revisor Sten Mattsson
Sten läser revisionsberättelse.
Godkännande av årsredovisning
Årsredovisning godkänns.
Beviljas styrelsen ansvarsfrihet 2019?
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019.
Val av styrelseledamöter:
förslag från valberedningen, Linn Carlehed, Susanne Ahlshorn
  • Ordförande – Lena Linde på 2 år
  • Vice-ordförande – Irene Annerud på 1 år
  • Kassör – Lotta Fredriksson på 1 år
  • Sekreterare – Linn Carlehed på 2 år
  • Vice-sekreterare – Jan-Helge Henriksen
  • Representant för arbetsgrupper – Göran Ahlberg på 2 år
  • Ansvarig marknadsföring – Johan Hesselstrand på 2 år
Fastslå styrelsen enligt stadgarna § 3 E
Mötet fastslår styrelsen för detta år.
Vi måste ändra stadgar så att viktiga positioner i styrelsen överlappar varandra i tid.
Val av revisor
Mötet väljer Sten Mattsson.
Val av valberedning
  • Ann Bremer
  • Kicki Bergengren
Information om årets konstrunda: tid, plats för gemensamhetsutställningen?
Årets konstrunda blir 11/12/13 september.
Det är ovisst var gemensamhetsutställningen skall vara. Kommunen kan inte ge tydliga besked om Rödtornet.
Årsmötet föreslår att vi primärt försöker hyra Rödtornet.
Om vi får tillgång till slottets två salar godkänner årsmötet att vi hyr dessa. Alternativet är att vi acceptera en “trång” tillvaro i Konstgalleriet.
Göran Ahlberg pratar med Carina Milton om möjligheten att hyra Asylens festsal
Skrivelse görs till Vadstena Kommun där Vadstena Konstrunda begär tydligt besked i fråga om uthyrning av Rödtornet. Avsändare är Lena Linde.
Årsmötet godkänner att styrelsen fattar beslut i frågan om lokal.
Styrelsens förslag ang lotteri.
Årsmötet fastställer styrelsene beslut att inte ha lotteri.
Styrelsen är öppen för förslag för alternativa aktiviteter.
Medlemmar/gallerier
Fråga om hur vi skall förhålla oss till gallerier och avgifter.
Årsmötet tycker det är viktigt att gallerier i Vadstena är med som en del av konstrundan.
Årsmötet tycker att vi ger gallerier möjlighet betala 4000:- för att få vara med på kartan och programmet.
Verksamhetsberättelsen för 2019
Lena redovisar.
Berättelsen godkänns.
Styrelsens förslag ang studieresa.
Efter diskussioner kom mötet fram till att överlåta åt styrelsen att besluta formerna för erbjudandet och tidpunkten för en studieresa.
Hyra av rum
Från 1:a februari hyr vi ett rum på Företagshuset i Vadstena. Rummet kommer användas till styrelsemöten, förvaring av dokument etc.
Ny hemsida
Fråga från Linn och Lena: får man tillstånd att ta kort av konstverk för att göra ett collage av konst på hemsidan.
Årsmötet säger ja.
Linn och Lena kommer att vara föreningens kommunikatörer.
Övrig fråga från Kicka och Anette
En tågvagn från Järnvägsföreningen stod förra året i vägen för deras skyltar.
Kicka och Anette bes kontakta Järnvägsföreningen för att ordna detta.
Marknadsföringen inför årets konstrunda:
Lena tar med till möte i Linköping att alla konstrundor tillsammans annonserar i Konstguiden och Konstperspektiv.
Lena uppmanar alla att dela så fort det kommer ut något nytt på Facebook och Instagram.
Mötet avslutas
Lena Linde tackar alla som kom. Ett särskilt tack till Lotta som ordnat fika. Lena avslutar mötet.
//Jan-Helge Henriksen
Sekreterare

Kontakt

Kontakta oss gärna via vårt formulär

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2021 Vadstena kontsförening