Årsmöte
Protokoll Årsmöte + Medlemsmöte Vadstena Konstrunda 2021-08-15

Plats: Vätternkyrkan, kl. 15:00 – 17:00 Dagordning:

 1. Mötet öppnas och medlemmarna hälsas välkomna av ordf. Lena Linde
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Årsmötets utlysning i laga ordning, bekräftelse
 6. Ekonomisk redovisning: Kassör Lotta Fredriksson,
 7. Revisionsberättelse: revisor Sten Mattsson (ej närvarande)
 8. Godkännande av årsredovisning
 9. Beviljas styrelsen ansvarsfrihet?
 10. Val av styrelseledamöter: förslag från valberedningen
 11. Fastslå styrelsen enligt stadgarna
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Information om årets konstrunda: tid, plats mm.
 15. Mingelfesten, beslut om kostnad
 16. Styrelsens beslut ang lotteri
 17. Styrelsens beslut angående samarbetet med Folkuniversitetet
 18. Fikapaus!
 19. Arbetsuppgifter till aktiva medlemmar, exempel
 20. Styrelsens förslag till medlemsavgifter
 21. Fastslå medlemsavgifter enligt stadgarna. Beslut
 22. Marknadsföringen inför årets konstrunda: Vättern runt, Konstperspektiv,Östgötatidningen, Aftonbladet, Corren, Nolltretton, MVT, NT. I övrigt, affischer på bibliotek och spridning med hjälp av föreningens medlemmar.
 23. Verksamhetsberättelsen för 2020
 24. Mötet avslutas 17:00

Närvarande: Ordförande Lena Linde, sekreterare Linn Carlehed, kassör Lotta Fredrikson, Johan Hesselstrand, Göran Ahlberg, Ninna Grefbäck, Christine Friman, Ulf Andsenius, Elsmarie Rannemalm, Peter Adbåge, Kickie Bergengren, Sten Gustafsson, Kjell Rosén, Jane Sohlberg, Stig Blom, Lennart Lindström, Mia Karlsvärd, Ann Brehmer P., Denni Nero, Kicka Thorsson, Madeleine Swanström, Anki Gunnbäck, Siv Bergendahl, AnnSofie Asklund E., Ardelan Fattahi, Richard Lindgren, Jessica Steje, Cathrin Hesselstrand, Tine Fjällner, Monika Krauter, Anlouice Silverwitt, Carin Lundblad, Jovita Rameliene, Lisa Brodell, Stefanie Svensson, Karin Holmblom, Malin Holmblom, Bo Aronsson, Karolina Hoff.

1. Ordförande Lena Linde välkomnar och skickar ut en deltagarlista. Kort presentations- runda. Lena öppnar årsmötet.

2. Förslag: båda sittande. Godkänns av årsmötesdeltagarna. 3. Till justerare utses Ninna Grefbäck och Kicka Thorsson.
4. Dagordningen godkänns.
5. Årsmötets utlysning i laga ordning bekräftas.

6. Kassör Lotta Fredrikson redovisar Konstrundans ekonomiska inkomster och utgifter.

7. Lotta läser upp redovisningsberättelsen och uppger att revisor Sten Mattsson gett styrelsen ansvarsfrihet.

8. Årsredovisningen godkänns av mötesdeltagare. 9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Valberedningen läser upp sina förslag på nya styrelsemedlemmar, detta gäller f.o.m. januari 2022: Ordförande 2 år: Lena Linde. Sekreterare 2 år: Eva Elfgren. Vice ordförande 1 år: Iréne Annerud. Vice sekreterare 1 år: Ninna Grefbäck. Kassör 1 år: Elsmarie Rannemalm. Revisor 1 år: Sten Mattsson. Marknadsföring Johan Hesselstrand och gruppledare Göran Ahlberg sitter kvar.
Valberedningen 1 år: Ann Brehmer och Kickie Bergengren.

11. Valberedningens förslag godkänns och Lena Linde tackar för förtroendet. 12. Sten Mattsson väljs till revisor.
13. Ann Brehmer och Kickie Bergengren väljs om som valberedning.

14. Lena Linde uppmanar medlemmarna att ha corona-anpassning i beredskap efter vad för direktiv som ges när konstrundan närmar sig. Inlämning sker söndag den 5/9 kl.15-17 (efter kort diskussion och godkännande av mötesdeltagare), för att ha god tid för både hängning i speciell miljö och pressvisning. Christine Friman ber konstnärer att ta med emballaget hem, samt att se till att ha upphängsningsanordning på verket, samt en lapp på baksidan med namn, material och pris.

Lena Linde förklarar nödvändighet av swishnummer (pga. försäljning på slottet), så att värdarna på samlingsutställningen får god kontroll över försäljning. Hon påminner dessutom om att sålda verk som tas med i förtid av köpare måste ersättas direkt.
Tider: Fredag 10/9 17-20, Lördag 11/9 11-17, Söndag 12/9 11-17. Vernissage och invigning på slottet sker på fredag kl. 16.
Viktigt för att motverka dåligt rykte: INGEN plockar ner innan kl. 17 på söndag!
Fredag: mingelfest kl. 20.30, på slottet, i Herreköket (1 trappa upp från entrén, höger om första salen= Borgstugan) Där är både utställning och mingelfest. Konstgalleriet har erbjudit sig att göra en buffé. Kostnad att diskutera: mötesdeltagare bekräftar att 150 kr/person känns rimligt.

16. Styrelsen har beslutat att stryka lotteriet pga för kort förberedningstid under pandemin. 17. Styrelsen har beslutat att avbryta samarbetet med folkuniversitetet.
18. Fikapaus.

19. Lena Linde nämner som exempel på något man kan hjälpa till med, att vara lokalsamordnare. Ninna Grefbäck har noterat fler uppgifter på tavlan och det fylls på med namn: Affischer: Alla! Banderoller: Sten Gustavsson och Lisa Brodell. Fylla påsar: Johan Hesselstrand och Bosse Aronsson. Inlämning av verk 15-17 den 5/9: Ninna Grefbäck, Ann Brehmer P. och Kjell Rosén, samtidigt utlämning av påsar: Anlouice Silverwitt och Siv Bergendahl. Hänga utställningen: Christine Friman, Iréne Annerud, Göran Ahlberg, Ulf Andsenius. Ansvarig för värdarna: Lena Linde. Utlämning av verken kl.17.15-18.30 den 12/9: Peter Adbåge och utställare i samma rum på slottet. Minglet: Vadstena Konstgalleri.

20. Styrelsens förslag till medlemsavgifter godkänns av mötesdeltagarna.

22. Förslag på reviderade stadgar godkänns av deltagarna och efter nästa medlemsmöte kan beslut befästa de nya stadgarna.

23. Lena läser upp och nämner den glädjande nyheten om en halvsida på Aftonbladet för mindre än 5000 kr.

24. Verksamhetsberättelsen läses upp av ordförande.

Övrigt:
– 55 anmälda utställare, många nya vilket är mycket glädjande.

– Styrelsen ska se till att få ut affischer så fort som möjligt till InfoCenter så att alla kan hämta och hjälpa till att sprida.

– Linn skickar ut mall till mail som alla kan dela direkt med epost.

– Hemsidan där man själv kunde lägga upp sina verk finns inte längre.
Men Ninna Grefbäck som ansvarig för sociala medier tar till orda och uppmanar konstnärerna att skicka bilder och text till ninna.grafback@gmail.com
så lägger hon upp på sociala medier! Viktigt att skicka med en bild, inte bara text, eftersom sociala medier bygger på bilder!

Kl.16:46: Lena Linde tackar och uttrycker glädje över den stora uppslutningen och den positiva energin och förklarar mötet för avslutat.

Protokoll: Linn Carlehed. Justerat av Ninna Grefbäck och Kicka Thorsson.

Kontakt

Kontakta oss gärna via vårt formulär

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2022 Vadstena kontsförening